Arkiv VIDARE

VIDARE Akt 1 & Akt 2, gavs i Högsbo Kyrka Göteborg, den 10 mars 2024.

Akt 1  av Hanna Tolf och Aloun Marchal

Akt 2  av Lisa Larsdotter Petersson och Henrik Wartel

VIDARE Act 1 & Act 2, in Högsbo Church Gothenburg, Sweden 10 mars 2024.

Akt 1 by Hanna Tolf and Aloun Marchal

Akt 2 by Lisa Larsdotter Petersson and Henrik Wartel

Hanna Tolf, Aloun Marchal, Henrik Wartel, Lisa Larsdotter Petersson. Assistans på plats Lars-Magnus Östberg. Foto Lisa Larsdotter Petersson, Hanna Tolf.

Scen, bild -konstnär Lisa Larsdotter Petersson är, såväl VIDARE-artist som initiativtagare/Isabel Lagos och Jannine Rivel assisterar. VIDARE ges med stöd från Västra Götalandsregionen, Svenska kyrkan/Högsbo församling, Kultur Härryda/Härryda kommun och Hulebäcksgymnasiet. VIDARE/Lisa Larsdotter Petersson i samverkan med Högsbo Kyrka, Mölnlycke Kulturhus/Nemeshallen, Finnekumla Dans och Konstscen, Tranemo Konstnärsgrupp, Tranemo Kommun, Gatenhielmska Huset, Bubblan, Hulebäcks- gymnasiet, Mer Dans åt Folket, VARIA Improvisationsfestival, Isabel Lagos, Jannine Rivel, Benedikte Esperi, artisterna.

Performance, visual artist Lisa Larsdotter Petersson is both VIDARE artist and initiator/Isabel Lagos and Jannine Rivel assist. VIDARE is provided with support from the Västra Götaland region, the Church of Sweden/Högsbo parish, Kultur Härryda/Härryda Kommun and Hulebäcksgymnasiet. VIDARE/Lisa Larsdotter Petersson in collaboration with Högsbo Church, Mölnlycke Kulturhus/Nemeshallen, Finnekumla Dans och Konstscen, Tranemo Konstnärsgrupp, Tranemo Kommun, Gatenhielmska Huset, Bubblan, Hulebäcksgymnasiet, Mer Dans åt Folket, VARIA Improvisation Festival, Isabel Lagos, Jannine Rivel, Benedikte Esperi, the artists.