10-21 WING IT PRESS
PRESSMEDELANDE

 

10-21 WING IT

Genom skärpta sinnen och fantasi, rörelse och röst tar skeendet form i ett nu.

Soloföreställningar av scenkonstnärerna Lisa Larsdotter Petersson och Benedikte Esperi bjuder uttrycksfull komposition och personliga upplevelser.

Artisterna har parallellt bedrivit scenkonstverksamhet under lång tid både nationellt såväl som internationellt.

Nu sedan dryga året har de gemensamt skapat 10-21 WING IT.

Projektet ger dem möjlighet till löpande produktion av ögonblicklig komposition genom improvisation som scenkonstform.

Olika platser i Göteborg och Västra Götalandsregionen besöks under hela hösten 2021.

10-21 WING IT bjuder framförallt individuella solon i åtskilligt varierade sceniska rum där några utomhusmiljöer också ingår.

Senare under perioden bjuds musiker in för att tillsammans med Lisa och Benedikte presentera duettföreställningar där trumvirvlar, digitala landskap och flöjttoner plussas på äventyren.

Betydelse av ”WING IT” gavs genom synonymer för engelskans Improvisation där andra närliggande innebörder exempelvis kan vara ”nutida, avsiktlig och omedelbar”.

 

TURNÈ 10-21 WING IT

Änggårdsbergen, Göteborg 9/9 & 10/9: Solon av Esperi/Larsdotter

Dans och rörelse i öppet rum, i skogen bland buskarna kan te sig både kontemplativt och okynnigt.


Ulricehamn, Vegby 12/9 & 13/9: Solon av Esperi/Larsdotter

Rörelseeskapader med mera nära vatten och skog, kanske både nära och långt borta.


Galleri PS, Göteborg 29/9 & 30/9: Solon av Esperi/Larsdotter

Dans, röst och språk i litet personligt gallerirum där vita väggar stramt ramar in uttrycken.


Centralen, Tranemo 14/10 & 15/10: Solon av Esperi/Larsdotter

Färgordet blå har ingen tveklös betydelse, i blått hus vid sjö och himmel ges tecknen likt färgen en flertydighet.


Kulturhuset, Ödsmål 24/10 & 26/10: Solon av Esperi/Larsdotter (Kulturhuset har tyvärr ställt in pg.a. vattenskada)

Strax bredvid en väg döljer sig en trivsam byggnad där påhittigheten sitter i väggarna.


Stationen, Svenshögen 27/11: Duetter av Cha Blasco/Esperi & Henrik Wartel/Larsdotter

Äventyrligt musicerande och allsköns rörelse möts i enighet och mankemang i ett resornas hus.


Galleri 3, Vänersborg 3/12 & 4/12: Solon av Esperi/Larsdotter

I sympatisk konstlokal ges originellt perspektiv på dansen, genom de små uttrycken tas stor ton.


Vulkano, Göteborg 9/12 & 10/12 & 11/12: Duetter av Anna Svensdotter/Esperi & Henrik Wartel/Larsdotter

Dessa ansenligt bullrande och ståtligt färgsprakande salar inbjuder storartat till ypperlig eskapad.

 


INFO, BILJETTBOKNING, PLATSER, HITTA HIT OSV.

www.lisalarsdotterpetersson.se/wingit      

 

PRESSBILDER

Lisa Larsdotter Petersson, foto Benedikte Esperi

Lisa Larsdotter Petersson, foto Larsdotter/Esperi

Benedikte Esperi, foto Anders Simonsen

Benedikte Esperi, foto Lisa Larsdotter PeterssonKONTAKTA GÄRNA MIG FÖR MER INFO, FLER PRESSBILDER…

VÄNLIGA HÄLSNINGAR Lisa Larsdotter Petersson

kajfax (a) hotmail.com

 

Föreställningar, publikantal etc. anpassas löpande utefter pågående pandemi.

 


10-21 WING IT med stöd från Göteborgs Stad Kultur och Västra Götalandsregionen.

10-21 WING IT i samarbete med Smartse, Ulricehamn Kommun, Vänersborgs Kommun, Tranemo Kommun, X-sites och samtliga spelplatser/scener.